skip to Main Content

Zajedno s raznolikim fokusima u percepcijma arhitekture, naročito se ističe nova simbolika terminala s ledbećom horizontalnom pokrovnom lamelom terminala,  pristupnim avenijama, parkovnim uređenjem okoline, mogućih rekreacijskih i zabavnih zona, pješačkim statičkim oazama i pletivom dinamičnih staza u zelenilu, sve se sjedinjuje u jedinstveni urbanističko-arhitektonski eko-koncept suvremene provenijencije. Uveden u nutrinu terminala tako definirani paradigmatski fenomen  pratilac je svih finesa interijerskog ozračja arhitekture.

Karakteristične zatečene prostorne  formacije zadarske zračne luke nižu se slijedeći karakteristike terena s blagim padom od udaljenih istočnih planinskih masiva,  prema moru na zapadu, i to:

– aerodromske plohe zračne strane s dvjema pistama i stajankama, što je jedinstven slučaj u Hrvatskoj, uz to izuzetno velik prostor rezerviran za daljnji razvoj aerodromskih fukcija unutar zračne, ali i zemajske strane za razvoj komplementarnih funkcija kao što su airport city, proizvodnja, skladišta, rekreacija i slično

– arhitektonski horizontalno položen artefakt terminala s lebdećom nadsvodnom diagrid čeličnom konstrukcijom, s naglašenom nadstrešnom konzolom uzduž cijelog uzdužnog poteza terminala

lokacija: Zadar, Zadarska županija
godina: 2019.

Back To Top