skip to Main Content

Godina: 2019.

Medvedgradska ulica jedna je od najstarijih povijesnih cestovnih prilaza starog Zagreba, smještena na uzvisinama Gradeca i Kaptola. Tokom povijesti ovaj prostor prilaza gradu sa sjevera prolazi kroz niz urbano morfoloških i prostornih transformacija.

Usitnjenu najstariju izgradnju karakterizira skromna veličina parcela položajem na granici nekadašnjeg otvorenog toka potoka Medvešćak koji je razvojem zagrebačke aglomeracije preseljen u kanalizacijski kolektor položen ulicama Medvešćak i Draškovićevom.

Danas ulični potez Medvedgradske definira relativno znatna širina regulacijskih linija od cca 15 m. Novija izgradnja ugrađenih objekata zamjenjuje najstarije povijesne matrice.

Back To Top