skip to Main Content

Građevina je oblikovana sa željom za stvaranjem moderne zgrade, kvalitetnog oblikovnog rješenja, sukladnog funkciji građevine i potrebama investitora, a također usklađenog sa podacima prostorno-planske dokumentacije.

Orijentacijom pojedinih stambenih prostora, povećanjem vanjskih prostora u odnosu na zatvoreni dio, te njihovom prisutnošću na pročelju, težilo se ostvarenju što kvalitetnijeg prostora za pojedine dnevne aktivnosti.

Primjenom adekvatnih materijala u rješavanju cijelog sklopa, građevina se nastoji maksimalno prilagoditi svojoj namjeni. Građevina se gradi na već postojećim temeljima, dok podzemni dio svojom robusnom završnom obradom zadovoljava visoke mehaničke i protupožarne zahtjeve koji se postavljaju pred prostore parkirališno garažne namjene.

Nadzemni dio građevine nastoji svojom fasadom, te upotrebom kvalitenih unutarnjih završnih materijala učiniti stambeni dio kuće što humanijim, komfornijim i trajnijim za njezine korisnika. U arhitektonskom oblikovanju građevina je projektirana tako da podržava geometriju i tipologiju okolne izgradnje.

Ovom izmjenom glavnog projekta, pokušalo se ostavriti želje investitora za smanjenjem broja stambenih jedinica, povećanje vanjskih površina za stanare, te oblikovna intervencija zadnje etaže kako bi se zgrada zbog vremenskog odmaka nastavka gradnje što više približila suvremenom arhitektonskom izričaju.

lokacija: Lužnica, Grad Zaprešić, Zagrebačka županija

godina: 2020.

Back To Top