skip to Main Content

Klijent: ZV

Godina: 2014.

Autori: Kincl d.o.o.

Prošlo je više od 40 godina od početka izgradnje Zagrebačkog velesajma i stambenih naselja na desnoj obali Save, na području Novog Zagreba, a Zagreb se, nakon neuspješnog pokušaja s novom bolnicom, ponovno vraća na obale rijeke Save te na desnoj obali, u jugozapadnom kvadrantu grada, planira gradski kompleks – megastrukturu – stanovanje s trgovačko-poslovnim centrom, poslovnim građevinama, Arenom Zagreb i drugim građevinama.

Sastavni dio te nove slike grada u nastajanju na jugozapadnom avenijskom potezu ulaza u grad je područje uz Rotor Remetinec u kojem se sutiču četiri avenijska pravca magistralne prometne mreže grada, javni tramvajski promet i važne pješačke prometnice među kojima se ističe promenada uz Savu. Jedna od najznačajnijih fokusnih točaka gradske forme jugozapadnog dijela grada koja tvori identifikacijsko mjesto/točku slike grada je predložena grupa građevina koje se originalnošću „GRUPNE FORME“ pojedinačnim oblikovanjem i strukturom ponuđenih sadržaja ističu kao suvremeni/moderni urbano-arhitektonski orijentir Zagreba i ovog dijela grada.

Konceptualnim rješenjem je predloženo da se predmetni prostorni zadatak sastoji od dvije grupe građevina /M1 stambene i M2 poslovne/, u jasnom kompozicijskom odnosu i proporciji oblika koji asociraju na moderni urbani c i t y. Idejnim rješenjem predviđa se još jedan pješački most koji bi povezivao komplekse M1 i M2 sa sportsko-rekreacijskom zonom Jarun na desnoj obali Save.  Pristupni plato – urbani  deck /na koti +119.0 m/ koja je izjednačena s pješačkom promenadom, bogato je opremljena nizom inicijalnih sadržaja urbanih događanja u svakodnevici života ovog novonastalog gradskog kvarta. Uz povišenu kotu, javni se život, unutar kompleksa odvija i na koti +115.0 m gdje su smješteni servisno uslužni prostori. Novi poslovni kompleks karakterizira vertikalno zoniranje sadržaja.

U podrumskom dijelu kompleksa smještene su podzemne garaže /etaže -1 > -6/. Prizemni nivo rezerviran je za shopping centar iznad kojega se nalazi pristupni plato – plaza preko kojega se ulazi u tornjeve T1 i T2. Unutar tornjeva su najvećim dijelom smješteni uredski prostori za najam, na koje otpada i najveći dio netto površine.Stambeni tornjevi su sofisticirani sustavi vertikalno raspoređenih stambenih jedinica visoke kvalitete i zajedničkih sadržaja stanara. Slobodnih tlocrta / sustav nosivih elemenata rubno po obodu ploče i jezgre u sredini/ ostavljaju široki raspon varijacija broja stambenih jedinica po etaži kao i samih stambenih jedinica kao funkcionalnih jedinki. Organizacijski i brojčano, stambene jedinice variraju odozdo prema gore:  od pet stanova na stubištu do samo jednog /penthouse/.

Back To Top