skip to Main Content

Godina : 2016.

Rješenje nadstrešnice otvorene tržnice proizlazi iz namjere da se ostvari kvalitetan prodajni prostor, ugodne atmosfere, prirodnog sjevernog osvjetljenja, i realizacije prirodne ventilacije.

Oblikovanje velike krovne plohe otvorene tržnice, razvedenošću, arhitektonskom artikulacijom i mjerilom stapa se sa povijesnom slikom krovova. Uvođenje trokuta i dijagonala u formu krova istovremeno omogućava realizaciju „pukotina“ kojima se postiže kvalitetno sjeverno osvjetljenje i prirodna ventilacija prostora ispod nadstrešnice.

Nova zgrada tržnice snažno je povezana sa javnim prostorom te sa kompleksom Crkve Sv. Šime čini funkcionalnu i oblikovno-prostornu cjelinu. Prizemlje čine  trgovački prostori dok je kat zatvorene tržnice zamišljen kao višenamjenski prostor te dodatno oplemenjen zelenim vrtom. Projektnim rješenjem atrij Crkve Sv. Šime je programski i funkcionalno postao dio cjeline života tržnice. Arheološka neistraženost ove zone rezultirala je primjenom arhitektonskih rješenja, konstrukcija i naglašenog korištenja zelenila u formi horizontalnih ili vertikalnih vrtova (zabati zgrada, zatečeni zidovi Crkve Sv. Šime, konture arkada Kapele Sv. Roka).

Razmjena dobara iz ruke u ruku, koja se odvija na otvorenom dijelu tržnice i u prizemlju nove zgrade tržnice na prvom je mjestu kao nit vodilja projekta. Na ovaj se sadržajni sklop nadovezuje niz sadržaja trgovine, ugostiteljstva, usluga najrazličitijih tipova. Uz transformabilnost prostora otvorene tržnice, atrija Sv. Šime, nove zgrade tržnice i ulične mreže neposredne okoline ovih prostora, ova zona trebala bi postati jedno od najprivlačnijih mjesta u gradu.

Atraktivnost ambijenta uz dostatnu urbanu opremljenost, privlačnost vertikalnih i horizontalnih ploha zelenila te javnu rasvjetu zaokružuju ideju u cjelini visoke urbanosti, kao doprinos „ideji o gradu“.

Back To Top