skip to Main Content

Idejno rješenje bazenskog kompleksa Šemničke toplice

Planira se izgradnja zgrade bazenskog kompleksa sa pratećim vodenim atrakcijama u obliku vanjskog bazena (dim. 33 x 25m), dječjeg bazena, bazena “spore rijeke” sa atrakcijama, hidromasažama i sl., vanjskim toboganom s bazenom, terasama te sunčalištem čije je korištenje planirano ljeti.
U zatvorenom prostoru nalaze se olimpijski bazen (dim. 50 x 25 m) i bazen s vodenim atrakcijama/ bazen za rasplivavanje (dim. 25 x 12,5 m) sa gledalištem te je njihovo korištenje planirano tokom čitave godine.

lokacija: Donja Šemnica, Grad Krapina, Krapinsko- zagorska županija
godina: 2019.

Back To Top