skip to Main Content

Godina : 2018.

Koncepcija etapne izgradnje predviđenih sadržaja temelji se na visokom stupnju fleksibilnosti i mogućnostima uvažavanja raznovrsnih potreba i uvjeta korisnika- investitora. Temelj za odvijanje procesa realizacije urbanističko- arhitektonske ideje predloženog rješenja je urbanističko- arhitektonska modularna mreža rastera 8,40 x 8,40 m kojom je obuhvaćena cjelokupna površina zahvata i temeljni je regulator svih urbanih procesa i raznovrsnih zahvata u prostoru. Variranjem veličine volumena oblikovanih temeljem suvremenih “smart” principa te bogatstvom različitosti stvoreni su temeljni preduvjeti za razradu ideje arhitektonskog oblikovanja prostora.
Područje Airport City-a u punom smislu slijedi ideje naprednih tehnologija organizacije i oblikovanja urbanog života provedbom koncepta “pametnog grada” (“Smart City”). Iako nevelik po prostoru kojeg zauzima, Airport City Međunarodne Zračne luke Zagreb može postati model za istraživanje ali i inicijator primjene naprednih rješenja “pametnog grada”, pri čemu se prvenstveno misli na uspostavljanje energetskog modela (“pametne” zgrade, oblikovanje zelenila, ulična rasvjeta, zbrinjavanje otpada…) te platformi i tehnologija (usluge komunalnih tvrtki, organizacija prometa i pametni prijevoz…). Povezivanje i utjecaj na okolna naselja još je jedan aspekt u mogućnosti primjene opisanog rješenja.

https://kincl.com.hr/airport-city-zagreb_1080p_1/

Back To Top