skip to Main Content

Klijent: Orjule

Godina: 2014.

Autori: Kincl d.o.o.

Male orjule su smještene istočno od otoka Lošinja, površine svega 0,33km². Morfologija terena prilično je blaga pa najviši vrh otoka ne prelazi 11 m . Vegetacija je karakteristična za ovaj dio mediterana: borova šuma i makija. Na otoku su i danas vidljivi ostaci ograđenih maslinika te gospodarski objekti i objekti za smještaj stoke karakteristične otočke izgradnje tehnikom suhozida. Studija revitalizacije otoka respektira zatečene građevine, tehniku izgradnje i postojeću vegetaciju te pruža novi aspekt korištenja sukladan vremenu i načinu života. Zatečene grupacije postojećih objekata dale su osnovne smjernice za organizaciju novih stambenih jedinica:

sjeverozapad VILA SPECTO zapad VILA OCTOPUS (postojeća stambena kuća) VILA MURUSjugozapad PAVILJON RELAXO (mali magar)

Stambene jedinice nalaze se u mreži komunikacija duž otoka koje u svojim mikroambijentima nude niz različitih atmosfera i sadržaja koje maksimaliziraju potencijal otoka i život u skladu s prirodom.

Back To Top