skip to Main Content

Glavni koncept vizualnog identiteta novog Terminala Iranshahr u sklopu Aerodromskog kompleksa Imam Khomeini čini oblikovanje oplošja unutar kojeg se razvija aerodromska arhitektura kao rezultat tokova putnika i roba. Naš koncept oblikovanja je stvaranje vrtova (iranskih vrtova) na razini odlaska i na višim etažama, poput hotelske, unutar oplošja. Ti iranski vrtovi predstavljaju „zelene oaze“ unutar  pustinje. Osim jakog vizualnog dojma iranskih vrtova,  te „oaze“ unutar oplošja imaju još jednu važnu ulogu: nosivi su element cjelokupnog krova zgrade terminala.

Natječajni rad razvijen u suradnji s iranskim uredom Bonsar Architects.

lokacija: Teheran, Iran
godina: 2019.

Back To Top