skip to Main Content

Godina : 2017.

Temeljem iskazanih potreba za prostorom i karakteristika lokacije, s ciljem osiguravanja optimalnog funkcionalnog rješenja planiranih programskih sadržaja u maniri koja je financijski i oblikovno prihvatljiva, te koja je primjerena javnoj društvenoj funkciji građevine, nužno se nameće rješenje kojim se smještaj javnosti dostupnih sadržaja osigurava unutar jasnog volumena baze građevine. Na taj način omogućen je željeni kontakt polivalentne dvorane s neposrednom okolinom, te se olakšava dostupnost ostalih sadržaja- zajedničkih prostora, prostora za njegu i terapiju te dijela otvorenih gospodarskih prostora. Mjestimičnim perforiranjem ovojnice zgrade dobiveni su vanjski prostori- zelene terase za kolektivni boravak, a stvaranjem središnjeg klaustra osiguran je prostor šetnje, boravka na svježem zraku, meditacije i molitve te prijeko potreban mir za korisnike lošijeg zdravstvenog stanja. Prepoznavanjem osnovne jedinice postojeće strukture izgradnje- obiteljske kuće u Dubravi i njenim multipliciranjem u formiranju stambenih etaža Doma, stvara se oblikovno- morfološka poveznica s postojećim okruženjem i ostvaruje intencija autora za stvaranjem prostornih obilježja ambijenta u kojem će se korisnici osjećati kao kod kuće.

Back To Top