skip to Main Content

Godina : 2016.

U suvremenom smislu oblikovanja gradskih prostora, kretanje gradom, njegovom mrežom ulica je manifestacija slobode svakog pojedinca. Iz takvog stava jasno proizlazi i potreba za realizacijom niza sadržaja i procesa koje proizlaze iz potreba i želja njegovih stanovnika, pri čemu gradski trgovi i šetnice zauzimaju visoko mjesto u ponudi grada.

Za obuhvat, koji čine Obala Pina Budicina, Trg Maršala Tita , Trg Giovanija Pignatonea i Trg na mostu, sa sigurnošću se može reći da obuhvaća najnapučeniji javni prostor grada, sa množinom urbanih procesa i događanja u životu Rovinja te kao prostorne cjeline čine osovinu na kojoj se nižu javni sadržaji, generatori javnog života.

Ovi prostori kao konstituirajući elementi u životu grada, sudjeluju u formiranju njegove urbane slike, odnosno u oblikovanju ideje o gradu i njegovom identitetu, pri čemu svaka epoha ostavlja svoj otisak, a koji je potrebno prezentirati i oblikovati sukladno vremenu u kojem živimo, afirmirajući ono najbolje u arhitektonsko – povijesnom smislu.

Ambijentalne cjeline, u raznolikosti i originalnosti svakog od njih, a nadahnute povijesnošću, osnova su oblikovanja svakog od ambijenata.

U zoni obuhvata natječaja uočen je nedostatak pristupačnog i opremljenog javnog gradskog prostora, pa se unutar programatskog i strateškog definiranja cjelina pokušalo jasno odgovoriti na uočeno.

Uz transformabilnost prostora glavnog gradskog trga, zelene oaze na trgu Pignaton, urbanizirane Rive, ova zona trebala bi postati jedno od najprivlačnijih i najreprezentativnijih mjesta u gradu. Na njih se, logično, nadovezuje niz sadržaja trgovine, ugostiteljstva i usluga najrazličitijih tipova.

Back To Top